Algemene voorwaarden

Deze webshop is eigendom van

More Than Chocolate BVBA

Vaartkant Rechts 12G

2960 Brecht

Tel.: +32 (0)485/68.51.84

info@mothacho.beDoor het gebruik van de webshop verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden. De onderhavige verkoopsvoorwaarden worden overeengekomen tussen: BVBA More Than Chocolate enerzijds en anderzijds de Internetgebruikers die een product aankopen via deze webshop.

1. Klantendienst

Voor vragen of opmerkingen kan u als klant terecht bij onze klantendienst: via email op info@mothacho.be of telefonisch op het nummer 0032 485 68 51 84 Wij helpen u graag!

2. Onze Producten

Alle producten die door BVBA More Than Chocolate op de webshop worden aangeboden, zijn zo volledig en precies mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld. Mocht er, ondanks al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze webshop dan kan BVBA More Than Chocolate niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. BVBA More Than Chocolate kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt worden door de koper, evenmin bij materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door verkeerd en/of onwettig gebruik van de artikelen op deze webshop.

3. Onze Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro. BTW inbegrepen.

4. De Bestelling

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en BVBA More Than Chcolate wanneer BVBA More Than Chocolate de bevestiging ontvangt van de bestelling van de koper op zijn webshop. BVBA More Than Chocolate zal steeds een bevestigingsmail sturen van de bestelling naar de koper. BVBA More Than Chocolate behoudt zicht het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen. Door te bestellen op deze webshop verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

5. Betalen

U kan betalen via het betaalplatform Mollie.
U kan veilig en snel betalen met de betaalmethode van uw keuze:

KBC/CBC betaalknop, Belfius Pay Button, Mister Cash, Ideal, Creditcard, overboeking/overschrijving of Paypal.

Uw bestelling wordt onmiddelijk verwerkt en verzonden na bevestiging van betaling.

6. Transport en levering

6.1. Transport kosten (in €, BTW inbegrepen) : Wij hanteren een vaste leveringskost als volgt:

- Benelux | vaste verzendkost van 5,70€

6.2. Leveringstermijn :

Na bevestiging van de betaling worden de gekochte producten binnen de aangegeven termijn geleverd op het leveringsadres dat de koper opgeeft bij bestelling. Indien de koper meerdere artikelen bestelt, dan vertrekt de levering pas indien alle artikelen voorradig zijn. BVBA More Than Chocolate kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een laattijdige levering.

Leveringen worden bepaald door de expediteur en openingsuren van BVBA More Than Chocolate. Standaard levering is de 1ste werkdag volgend op de werkdag na verzending van het pakket en dit tussen 8 en 16 uur. In drukke periodes kunnen de levertijden oplopen met enkele werkdagen. Contacteer ons indien U een gegarandeerde leveringstermijn wenst.

Contacteer ons via +32 (0)485 68 51 84 of info@mothacho.be indien U een levering wenst op zaterdag tussen 9 en 15u. 

Alle betaalwijzen worden automatisch en onmiddellijk bevestigd.

Bij een grote bestelling hebben wij mogelijks meer tijd nodig. More than Chocolate verpakt immers alles vers en naar wens van de klant. U wordt gecontacteerd indien de gevraagde leverdatum niet mogelijk is. U wordt via email geïnformeerd met Uw trackingnummer en status van levering.

6.3. Verpakking en transport verzekering :

De koper is verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. De koper moet BVBA More Than Chocolate van een eventuele beschadiging binnen de 5 werkdagen op de hoogte brengen via email op info@mothacho.be. BVBA More Than Chocolate houdt zicht het recht voor de aanvraag van de koper te weigeren indien deze termijn niet gerespecteerd wordt. BVBA More Than Chocolate zal na ontvangst van het bericht van beschadiging aan de koper instructies geven voor het eventuele terugsturen door de koper. BVBA More Than Chocolate hanteert verpakkingsmaterialen om de producten te beschermen maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door transport en bijbehorende kosten. De verzending is onverzekerd tenzij aangevraagd door de koper bij bestelling (kost vanaf 1€ per afzonderlijke verzending: het bedrag van de dekking is afhankelijk van de waarde van de inhoud).

6.4. Leveringsadres :

De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van het opgegeven leveringsadres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan BVBA More Than Chocolate in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

6.5. Afwezigheid van de koper bij de levering :

De koper moet ervoor zorgen aanwezig te zijn bij de levering. In geval van afwezigheid, zal een bericht van afwezigheid in de brievenbus achtergelaten worden.

7. Annulatie van een bestelling

U mag binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product laten weten dat u wenst af te zien van uw aankoop. De koper kan BVBA More Than Chocolate van zijn annulatie in kennis stellen via email op het adres info@mothacho.be. De goederen dienen onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. De koper dient een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) mee te sturen met uw retourzending. Annulatie is niet mogelijk voor goederen die voor u speciaal gemaakt worden (=gepersonaliseerde producten) en bederfbare goederen. Bij annulatie van een bestelling zal More Than Chocolate BVBA binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname de eventueel betaalde sommen verminderd met de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten en orderbehandelingskosten) terugstorten. De verzendingskosten voor de retourzending vallen ten laste van de koper. More Than Chcolate BVBA betaalt de verzendingskosten enkel terug indien de koper niet het artikel ontving dat besteld werd. info@mothacho.be kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper gebruikt of beschadigd werden.

8. Retourzendingen

De koper stuurt het artikel uitsluitend terug na berichtgeving van BVBA More Than Chocolate om dit te doen. De koper zorgt voor voldoende frankering en aangetekend indien de waarde van de zending meer dan 50 EURO bedraagt. Wij raden u aan hiervoor een koeriersdienst in te schakelen en de zending te verzekeren. Voeg steeds een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) toe. De koper is verantwoordelijk voor de retourzending. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Retouradres :

More Than Chocolate BVBA

Vaartkant Rechts 12G

2960 Brecht

9. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BVBA More Than Chocolate of rechthoudende derden.

10. Rechtspraak

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopscontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen – Afdeling Antwerpen.

Sluiten (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Winkelmandje

Jouw winkelmandje is leeg.
Nu shoppen